Meetings and conferences

A natural meeting place for conferences, parties and events.

Attractive and local

Newly renovated venues combined with proximity to the hotel’s restaurant, makes the hotel as a whole a very attractive meeting place. There are meeting rooms for both large and small groups. 

The hotel is located close to communication routes, the centre and other activity hubs. We also work with local organisers who give our guests attractive, priceworthy options for events in the vicinity.

We tailor-make a whole meeting package in line with your wishes.

Rooms for large or small meetings

Nobel 1

Nobel 2

Nobel 1 & 2

Kanonen

Smaller meeting rooms

Booking enquiry

Please feel free to contact us with your enquiry.

en_GB

Hotellet är tillfälligt
stängt för bokning

Från april och en tid framåt är Karlskoga hotell helt bokat av Migrationsverket, som där erbjuder människor på flykt undan kriget i Ukraina ett tillfälligt boende. Vi har därmed inte möjlighet att hyra ut rum, servera lunch eller erbjuda konferenser under en viss tid framåt. Hur lång denna tid blir hänger på hur kriget i Ukraina fortskrider och hur flyktingströmmarna kommer att se ut.

Besök gärna vår hemsida vid jämna mellanrum för att informera dig om läget. Vi är glada att kunna hjälpa de som kommer hit från Ukraina och önskar dig som gäst välkommen tillbaka vid ett senare tillfälle!